AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    برای دهه ها ، محصولات شفاف PVC به سخت و قابل انعطاف تقسیم شده اند ، که در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به بحث های فعلی در مورد حفاظت از محیط زیست و پایداری ، بخش های آینده بازار با چالش های اساسی روبرو خواهند شد. محصولات حاوی قلع ، جایگزین های محلول های بدون قلع به طور فزاینده ای حیاتی می شوند. در این راستا توجه به مقررات مختلف قانونی مانند فارماکوپه ، تأییدیه تماس با مواد غذایی ، مقررات شوک هوای داخل خانه یا استانداردهای اسباب بازی ضروری است. در گذشته ، قلع ، سرب و باریم عمده ترین کاربردها در بسیاری از برنامه ها بود ، اما با توجه به اینکه اتحادیه اروپا فقط از روی کلسیم و روی باریم استفاده می کند ، سایر مناطق جهان به آرامی این پیشرفت را دنبال می کنند و به طور فزاینده ای این راه حل ها را انتخاب می کنند.